Syyskokouksen kuulumisia

28.12.2017

Sääntömääräinen syyskokous;

Syyskokous pidettiin 23.11.2017 Ravintola Oliversissa, Pirkalassa. Paikalla oli kohtalaisen hyvä osanotto aktiivista jäsenkuntaamme.

Kokouksen esityslistalla olivat perinteiset sääntömääräiset asiat ja luottamusmiesvaalit. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tommi Ruohonen. Ammattiosaston puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi. Myös ammattiosaston ensivuoden talousarvio esitettiin ja hyväksyttiin. Toiminnantarkastajaksi valittiin vuodelle 2018 Anni Airaksinen ja Piia Lylykangas.

Kokouksen asialistalla oli ammattiosaston pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen valinta vuosille 2018-2021. Äänestysprosentti oli 26.6%. Äänimäärät; Satu Lejman 26 ääntä, Merja Litmanen 10 ääntä & Tarja Saarinen 9 ääntä. Kokouksessa pääluottamusmieheksi valittiin Satu Lejman ja varapääluottamusmieheksi Merja Litmanen. Kokouksen jälkeisellä viikolla Merja Litmasen vetäytyessä varapääluottamusmiehen tehtävistä, siirtyy Tarja Saarinen tähän tehtävään.

Syyskokouksessa muistettiin myös ammattiosastomme 50- ja 60 vuotta täyttäneitä, joita kokouksessa oli Päivi Paloniemi, Elina Nieminen, Maarit Aho ja Merja Rasi.

Kiitos kaikille syyskokoukseen osallistujille ja äänestäjille aktiivisuudesta!